Címkéink

Építőipari vállalkozások indítása 2023-ban!

#Építőipar #Vállalkozás

postimage-Epitoipari_vallalkozasok_inditasa_2023-ban!

Egy vállalkozás megkezdése előtt nagyon fontos minden biztonsági intézkedés megtétele, mint például: balesetmegelőzés, kockázatértékelés és értékelés. A cikk fő kérdései a következők: hogyan kell egy vállalatnak gondoskodnia a munkavállalók egészségéről és biztonságáról a munkahelyen? Milyen előírásokat és szabványokat kell betartania a munkavállalónak? Szervezhetek-e munkával kapcsolatos képzést? És végül, milyen típusú környezetszennyezés-megelőzési intézkedéseket kell megtenni vállalkozásom elindításakor?

Az első lépések

 • A munkavállalókat munkavédelmi oktatásban kell részesíteni új foglalkoztatás, munkakörváltás, új eszközök használata vagy új technológia alkalmazása során. Az ilyen képzést a rendes munkaidőben rendszeresen meg kell tartani, és a szabályoknak megfelelően dokumentálni kell.
 • Az orvosi vizsgálatok a kiválasztási folyamat szerves részét képezik. A 33/1998 (VI. 24) NM határozat szabályozza az orvosi vizsgálatok rendjét. Az állásra jelentkezőnek egészségügyi fizikális vizsgálaton, szükség esetén személyi higiénés vizsgálaton kell részt vennie.
 • Az 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény értelmében a munkáltatónak írásban meg kell határoznia a szükséges egyéni védőeszközök listáját, alkalmazását és a jogszabályoknak megfelelő viselési rendszert.
 • Az egyéni védőeszköz-kezelő munkaprogramja a szervezet egy vagy több biztonsági és egészségvédelmi kezelési utasításának elkészítési rendszeréből tevődik össze.
 • A vállalkozó kockázatelemzéssel és munkavédelmi értékeléssel kapcsolatos tevékenységeket végez az építőipar számára. Ezek a tevékenységek a munkavédelmi szakorvosi munka körébe tartoznak.
 • A kivitelező köteles koordinátort (munkavállalót vagy megbízást) kijelölni a tervezési munka elvégzésére.

Az építési területekre különböző munkavédelmi körülmények vonatkoznak

 • Az építkezés olyan hely, ahol rendnek és tisztaságnak kell lennie
 • A munkavégzés helyének eldöntésekor figyelembe kell venni annak megközelíthetőségét és meg kell határoznunk a szállítási útvonalakat vagy utakat.
 • Képes legyen meghatározni a munkahelyi kémiai biztonságra vonatkozó biztonsági szabályokat, ideértve a foglalkozási daganatos megbetegedések megelőzését célzó előírásokat, valamint a rákkeltő anyagok vagy készítmények veszélyeire vonatkozó előírásokat;
 • Gondoskodni kell a karbantartásról: üzemeltetés és karbantartás során, valamint gépeknél, berendezéseknél elengedhetetlen az ellenőrzés;
 • Elengedhetetlen, hogy a kijelölt tárolóhelyek el legyenek különítve, külön tárolóhelyekkel a különböző típusú anyagok számára. Figyelembe véve a káros és veszélyes anyagokat, ezek tárolásának szisztematikus megszervezése feltétlenül szükséges.
 • A veszélyes anyagok, termékek és veszélyes hulladékok kezelését, ártalmatlanítását eljárásrend szerint szabályozhatja;
 • Az ipari és lakossági hulladék ártalmatlanítás, valamint az építési törmelék tárolási és tranzit megszervezése, beleértve a háztartási hulladék kezelési szabályokat is;
 • A tervezési folyamatnak folyamatosnak és folyamatosnak kell lennie. A tervezés minden fázisára nem lehet fix megvalósítási időt megállapítani, de a terveket rendszeresen felül kell vizsgálni és módosítani kell, figyelembe véve az üzleti tevékenységek, folyamatok vagy projektek követelményeit.
 • Biztosítani kell a munkaadók és az önálló vállalkozók közötti együttműködést annak érdekében, hogy figyelembe vegyék az építőipari munka és az ipari tevékenység közötti kölcsönhatást a környezetükben.

Az építkezésekhez számos anyagra és eszközre van szükség. Ezek tüzép Kecskemét megkeresésével akár meg is tehetjük. Számos tüzép létezik, azonban minőségi anyagok beszerzésénél nagyon nem mindegy, hogy kiket választunk.

,